Select Page

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

KLASA: 013-03/17-01/04
URBROJ: 2169-01-02/3-17-1
Rab, 21.05.2017.

 

Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Raba utvrdilo je i objavljuje

 

REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA RABA

 

I. Od ukupno 7.286 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 4.219 birača, odnosno 57,91%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 4.219 birača, odnosno 57,91%. Važećih listića bilo je 4.093, odnosno 97,01%. Nevažećih je bilo 126 listića, odnosno 2,99%.

 

 II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

 

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 1.888 glasova 46,12%

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

RAPSKI PUČKI SABOR – RPS

Nositelj liste: BORIS BAČIĆ

 

2.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 1.367 glasova 33,39%

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

Nositelj liste: NENAD DEBELIĆ, dipl. ing.

 

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 491 glasova 11,99%

Nositelj liste: LUKA GRGURIĆ, mag. inf.

 

4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 196 glasova 4,78%

Nositelj liste: ZDENKO MATIJEVIĆ, dipl. iur.

 

5. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 151 glasova 3,68%

Nositelj liste: MARKO SANDALIĆ

 

 

 III. Na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u gradskom vijeću su:

 

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

RAPSKI PUČKI SABOR – RPS

Nositelj liste: BORIS BAČIĆ

 

2.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

Nositelj liste: NENAD DEBELIĆ, dipl. ing.

 

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj liste: LUKA GRGURIĆ, mag. inf.

 IV. Na osnovi članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u gradskom vijeću:

 

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

RAPSKI PUČKI SABOR – RPS

dobila je 8  mjesta te su s te liste izabrani:

1. BORIS BAČIĆ
2. ŽELJKO PERAN
3. KRISTIJAN FAFANĐEL
4. SLOBODAN FRANKIĆ
5. ŽELJKO DUMIČIĆ
6. VESNA BEG
7. NIKICA ŠPANJOL
8. LORENA GVAČIĆ

 

2.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

dobila je 5  mjesta te su s te liste izabrani:

1. NENAD DEBELIĆ, dipl. ing.
2. KRUNO MATIĆ, dipl. oec.
3. IVAN MATAHLIJA
4. IVICA GODINIĆ
5. SVJETLANA DUMIĆ

 

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

dobila je 2  mjesta te su s te liste izabrani:

1. LUKA GRGURIĆ, mag. inf.
2. LIDIJA MARJANOVIĆ, dipl. iur.

 

PREDSJEDNICA
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA RABA

LAURA PULJAR-MATIĆ

0