Select Page

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

KLASA: 013-03/17-01/03
URBROJ: 2169-01-02/3-17-1
Rab, 21.05.2017.

 

Na osnovi članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Raba utvrdilo je i objavljuje

 

REZULTATE IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA RABA

 

I. Od ukupno 7.286 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 4.219 birača, odnosno 57,91%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 4.219 birača, odnosno 57,91%. Važećih listića bilo je 4.060, odnosno 96,23%. Nevažećih je bilo 159 listića, odnosno 3,77%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

 

1. Kandidat: NIKOLA GRGURIĆ 2.387 glasova 56,58%

Zamjenik kandidata: DENIS DEŽELJIN

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

RAPSKI PUČKI SABOR – RPS

 

2. Kandidat: NENAD DEBELIĆ, dipl. ing. str. 1.673 glasova 39,65%

Zamjenik kandidata: KRUNO MATIĆ, dipl. oec.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

 

III. Na osnovi članka 94. stavka 1. i 2. Zakona,

za gradonačelnika Grada Raba izabran je
NIKOLA GRGURIĆ

a za zamjenika gradonačelnika izabran je
DENIS DEŽELJIN

 

 

PREDSJEDNICA
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA RABA

LAURA PULJAR-MATIĆ

0