Select Page

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

 

KLASA: 013-03/21-01/21
URBROJ: 2169-01-03/01-21-1

 

Rab, 03. kolovoza 2021.

 

Na osnovi članka 126. stavka 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Raba 03. kolovoza 2021. godine, donijelo je

 

IZVJEŠĆE
o utrošenim sredstvima za provedbu lokalnih izbora 2021.

 

Grad Rab je za provedbu lokalnih izbora 2021. godine imao sljedeće troškove:

 

TROŠAK IZNOS u kunama
Gradska izborna povjerenstva – ukupan trošak naknada za rad članova izbornih povjerenstava (ukupan bruto iznos)

40.611,18

 

Birački odbori – ukupan trošak naknada za rad članova biračkih odbora (ukupan bruto iznos)

86.000,32

 

Stručni timovi u izbornim povjerenstvima – ukupan trošak naknada za rad (ukupan bruto iznos)

1.493,06

 

Trošak zaštitne opreme (dezinficijensi, maske, rukavice i sl.) 3.339,24
Trošak objave pravovaljanih kandidacijskih lista i zbirnih lista  i rezultata izbora (čl. 26., 86. i 102. Zakona o lokalnim izborima)

8.577,50

 

Trošak tiska izbornog materijala – prema Okvirnom ugovoru DIPa i NN (glasački listići, zapisnici, glasačke kutije i dr.)

4.536,75

 

Ostali troškovi 1.284,00
Naknada troškova izborne promidžbe 26.402,26
SVEUKUPNO 172.244,31

 

Od ukupnog iznosa iskazanih troškova Primorsko – goranska županija refundirat će dio troškova u iznosu od 94.490,03 kn.

 

Ovo Izvješće objavit će se na mrežnoj stranici Grada Raba.

 

Predsjednica
Laura Puljar-Matić, v.r.

0