Select Page

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

KLASA: 013-03/21-01/18
URBROJ: 2169-01-02/03-21-2
Rab, 19. svibnja 2021.

 

        Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Raba utvrdilo je i objavljuje

 

KONAČNE REZULTATE
IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA RABA
PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

 

I.

Od ukupno 7.219 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 3.766 birača, odnosno 52,17%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 3.766 birača, odnosno 52,17%. Važećih listića bilo je 3.647, odnosno 96,84%. Nevažećih je bilo 119 listića, odnosno 3,16%.

 

II.

Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 1.549 glasova 42,47%

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

RAPSKI PUČKI SABOR – RPS

 

 

Nositelj kandidacijske liste: DENIS DEŽELJIN

2.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 847 glasova 23,22%

 

Nositelj kandidacijske liste: NENAD DEBELIĆ

3.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 344 glasa 9,43%

 

Nositelj kandidacijske liste: ŽELJKO ŠPANJOL

4.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 328 glasova 8,99%

 

Nositelj kandidacijske liste: LUKA GRGURIĆ

5.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 305 glasova 8,36%

 

Nositelj kandidacijske liste: MARKO SANDALIĆ

6.

DOMOVINSKI POKRET – DP 274 glasa 7,51%

 

Nositelj kandidacijske liste: KRUNO BEG

III.

Kandidacijske liste koje su dobile najmanje 5% važećih glasova birača i koje na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona sudjeluju u diobi mjesta u Gradskom vijeću Grada Raba su:

 

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

RAPSKI PUČKI SABOR – RPS

 

Nositelj kandidacijske liste: DENIS DEŽELJIN

2.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

Nositelj kandidacijske liste: NENAD DEBELIĆ

3.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: ŽELJKO ŠPANJOL

4.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: LUKA GRGURIĆ

5.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: MARKO SANDALIĆ

6.

DOMOVINSKI POKRET – DP

Nositelj kandidacijske liste: KRUNO BEG

IV.

Na osnovi članaka 84. i 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u Gradskom vijeću Grada Raba:

 

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

RAPSKI PUČKI SABOR – RPS

 

Nositelj kandidacijske liste: DENIS DEŽELJIN

dobila je 6  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1.

DENIS DEŽELJIN

2.

ŽELJKO DUMIČIĆ

3.

KRISTINA DUNDOVIĆ

4.

MARTINA KORDIĆ

5.

ELVIS GRCE

6.

DARKO ŠTOKIĆ

2.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

Nositelj kandidacijske liste: NENAD DEBELIĆ

dobila je 3  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1.

NENAD DEBELIĆ

2.

MILAN DUDIĆ

3.

DAMIR BRUSIĆ

3.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: ŽELJKO ŠPANJOL

dobila je 1  mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran:

1.

ŽELJKO ŠPANJOL

4.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: LUKA GRGURIĆ

dobila je 1  mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran:

1.

LUKA GRGURIĆ

5.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: MARKO SANDALIĆ

dobila je 1  mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran:

1.

MARKO SANDALIĆ

6.

DOMOVINSKI POKRET – DP

Nositelj kandidacijske liste: KRUNO BEG

dobila je 1  mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran:

1.

KRUNO BEG

 

 

PREDSJEDNICA
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA RABA

LAURA PULJAR-MATIĆ

0