Select Page

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA 

KLASA: 013-03/21-01/17
URBROJ: 2169-01-02/03-21-2
Rab, 19. svibnja 2021.

 

        Na osnovi članka 53. točke 10. i članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Raba utvrdilo je i objavljuje

 

 

KONAČNE REZULTATE 
IZBORA GRADONAČELNIKA
GRADA RABA
PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

 

I.

Od ukupno 7.219 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 3.769 birača, odnosno 52,21%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 3.769 birača, odnosno 52,21%. Važećih listića bilo je 3.623, odnosno 96,13%. Nevažećih je bilo 146 listića, odnosno 3,87%.

 

 

II.

Pojedini kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

 

1.

Kandidat: NIKOLA GRGURIĆ

1.946

glasova

51,63%

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

RAPSKI PUČKI SABOR – RPS

 

2.

Kandidat: EROS GRUBIŠIĆ

1.023

glasa

27,14%

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

 

3.

Kandidat: LUKA GRGURIĆ

391

glas

10,37%

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

 

4.

Kandidat: ZDENKO MATIJEVIĆ

263

glasa

6,97%

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

 

III.

Na osnovi članka 94. Zakona utvrđuje se:

 

za gradonačelnika Grada Raba izabran je

NIKOLA GRGURIĆ

 

 

PREDSJEDNICA
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA RABA
LAURA PULJAR-MATIĆ

0