Select Page

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

KLASA: 013-03/21-01/07
URBROJ: 2169-01-02/03-21-1

RAB, 28. travnja 2021.

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, odlučujući o prijedlogu kandidacijske liste predlagatelja DOMOVINSKI POKRET – DP, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA RABA

 

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: KRUNO BEG

Kandidatkinje/kandidati:

 1. KRUNO BEG; HRVAT; BANJOL, BANJOL 306; rođ. 23.03.1960.; OIB: 61538962870; M
 2. ZDENKO MATIJEVIĆ; HRVAT; PALIT, PALIT 96; rođ. 28.03.1952.; OIB: 50152159911; M
 3. HRVOJE PENDE; HRVAT; BANJOL, BANJOL 458; rođ. 31.01.1965.; OIB: 52414556849; M
 4. DAVORKA GUSIĆ; HRVATICA; PALIT, PALIT 155B; rođ. 15.06.1960.; OIB: 84663161152; Ž
 5. MARTINA GVAČIĆ; HRVATICA; KAMPOR, KAMPOR 199; rođ. 26.04.1983.; OIB: 91609946165; Ž
 6. IVA MAŠKARIN; HRVATICA; MUNDANIJE, MUNDANIJE 114; rođ. 20.07.1971.; OIB: 22781436018; Ž
 7. DRAGANA MAŠKARIN; SRPKINJA; BANJOL, BANJOL 315; rođ. 25.01.1970.; OIB: 67063391855; Ž
 8. TONI BUZA-VIDAS; HRVAT; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 180; rođ. 16.10.1993.; OIB: 20946425130; M
 9. MAGDALENA GORUP PAHLJINA; HRVATICA; BANJOL, BANJOL 174A; rođ. 19.01.1988.; OIB: 45195550987; Ž
 10. FRANKO GULIĆ; NEPOZNATA; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 403; rođ. 19.07.1987.; OIB: 59860564610; M
 11. MILICA ŠIMIČIĆ; HRVATICA; KAMPOR, KAMPOR 214; rođ. 27.08.1964.; OIB: 10398442329; Ž
 12. KRISTIJAN KURELIĆ; HRVAT; PALIT, PALIT 153; rođ. 05.06.1971.; OIB: 14670692715; M
 13. MARINA BEG UMILJENOVIĆ; HRVATICA; BANJOL, BANJOL 306; rođ. 14.01.1982.; OIB: 63209904394; Ž

 

 

PREDSJEDNICA
LAURA PULJAR-MATIĆ

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

KLASA: 013-03/21-01/04
URBROJ: 2169-01-02/03-21-1

RAB, 27. travnja 2021.

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, odlučujući o prijedlogu kandidacijske liste predlagatelja LUKA GRGURIĆ, MELITA VLAHEK, DEAN MIKELIĆ, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA RABA

 

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: LUKA GRGURIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

 1. LUKA GRGURIĆ; HRVAT; PALIT, PALIT 420; rođ. 24.04.1986.; OIB: 34041876427; M
 2. MELITA VLAHEK; HRVATICA; KAMPOR, KAMPOR 203; rođ. 07.02.1965.; OIB: 91323931238; Ž
 3. DEAN MIKELIĆ; HRVAT; PALIT, PALIT 419; rođ. 01.07.1977.; OIB: 18396689436; M
 4. JOŠKO MATUŠAN; HRVAT; BANJOL, BANJOL 341; rođ. 14.06.1979.; OIB: 02919912552; M
 5. KATARINA RIZNER; HRVATICA; BARBAT, BARBAT 418; rođ. 16.06.1990.; OIB: 24527768322; Ž
 6. PETAR VIDAS; HRVAT; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 502; rođ. 15.03.1976.; OIB: 81075357612; M
 7. HRVOJE VRTODUŠIĆ; HRVAT; BANJOL, BANJOL 520; rođ. 11.12.1979.; OIB: 13658094746; M
 8. LIDIJA DUDIĆ; HRVATICA; PALIT, PALIT 146; rođ. 07.11.1983.; OIB: 34330050556; Ž
 9. KLARA MATUŠAN; HRVATICA; BANJOL, BANJOL 341; rođ. 20.09.1989.; OIB: 84450906535; Ž
 10. SANELA BAŽDALIĆ MATUŠAN; HRVATICA; BANJOL, BANJOL 341; rođ. 01.08.1982.; OIB: 79784165604; Ž
 11. ANTONIO BUDEŠ; HRVAT; BANJOL, BANJOL 541; rođ. 29.01.2003.; OIB: 36561466943; M
 12. FRANKA MIKELIĆ; HRVATICA; PALIT, PALIT 419; rođ. 10.03.2003.; OIB: 25934847740; Ž
 13. HELENA MATUŠAN GRGURIĆ; HRVATICA; KAMPOR, KAMPOR 274; rođ. 12.07.1987.; OIB: 62202338511; Ž

 

PREDSJEDNICA
LAURA PULJAR-MATIĆ

 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

KLASA: 013-03/21-01/09
URBROJ: 2169-01-02/03-21-1

RAB, 29. travnja 2021.

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, odlučujući o prijedlogu kandidacijske liste predlagatelja HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, RAPSKI PUČKI SABOR – RPS, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA RABA

 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
RAPSKI PUČKI SABOR – RPS

Nositelj kandidacijske liste: DENIS DEŽELJIN

Kandidatkinje/kandidati:

 1. DENIS DEŽELJIN; HRVAT; PALIT, PALIT 104A; rođ. 10.02.1964.; OIB: 60240690404; M
 2. ŽELJKO DUMIČIĆ; HRVAT; PALIT, PALIT 267A; rođ. 15.08.1960.; OIB: 35943505082; M
 3. KRISTINA DUNDOVIĆ; HRVATICA; BANJOL, BANJOL 534; rođ. 24.07.1973.; OIB: 95770042958; Ž
 4. MARTINA KORDIĆ; HRVATICA; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 418; rođ. 01.02.1979.; OIB: 72298569695; Ž
 5. ELVIS GRCE; HRVAT; BARBAT, BARBAT 499; rođ. 09.12.1969.; OIB: 70676377159; M
 6. DARKO ŠTOKIĆ; HRVAT; BARBAT, BARBAT 425; rođ. 29.04.1969.; OIB: 00010043845; M
 7. IVAN LUŠIĆ; HRVAT; KAMPOR, KAMPOR 202B; rođ. 06.10.1979.; OIB: 53604925993; M
 8. RENATO BEG; HRVAT; MUNDANIJE, MUNDANIJE 208; rođ. 15.10.1972.; OIB: 09070056577; M
 9. RAJKA VIDAS; HRVATICA; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 121; rođ. 28.10.1977.; OIB: 32215986974; Ž
 10. MERI BUZA; HRVATICA; KAMPOR, KAMPOR 26; rođ. 09.07.1972.; OIB: 74544398668; Ž
 11. VESNA BEG; HRVATICA; MUNDANIJE, MUNDANIJE 197; rođ. 27.06.1967.; OIB: 63921325005; Ž
 12. BORIS BAČIĆ; HRVAT; BANJOL, BANJOL 633; rođ. 26.04.1959.; OIB: 36989152674; M
 13. ZVONIMIR ŠPANJOL-PANDELO; HRVAT; RAB, KNEZA TRPIMIRA 4; rođ. 25.02.1963.; OIB: 00836279374; M

PREDSJEDNICA
LAURA PULJAR-MATIĆ

 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

KLASA: 013-03/21-01/03
URBROJ: 2169-01-02/03-21-1

RAB, 25. travnja 2021.

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, odlučujući o prijedlogu kandidacijske liste predlagatelja MARKO SANDALIĆ, PETRA KURELIĆ, MARIO GABRIĆ, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA RABA

 

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: MARKO SANDALIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

 1. MARKO SANDALIĆ; HRVAT; RAB, SREDNJA ULICA 4; rođ. 04.10.1978.; OIB: 36989284933; M
 2. PETRA KURELIĆ; HRVATICA; KAMPOR, KAMPOR 102; rođ. 11.03.1983.; OIB: 80973282105; Ž
 3. MARIO GABRIĆ; HRVAT; BARBAT, BARBAT 485A; rođ. 24.07.1980.; OIB: 56644583843; M
 4. EMICA ŠIMIČIĆ; HRVATICA; PALIT, PALIT 36; rođ. 13.02.1979.; OIB: 55442804018; Ž
 5. ANITA IVČIĆ; HRVATICA; KAMPOR, KAMPOR 112; rođ. 20.07.1976.; OIB: 25133974093; Ž
 6. DALIBORKA BOŠNJAK; HRVATICA; PALIT, PALIT 311; rođ. 12.12.2000.; OIB: 89240884229; Ž
 7. SANDRO BENIĆ; HRVAT; RAB, SREDNJA ULICA 24; rođ. 14.09.1976.; OIB: 10311408766; M
 8. IVAN PAHLJINA; NEPOZNATA; MUNDANIJE, MUNDANIJE 53; rođ. 24.04.1985.; OIB: 60907060739; M
 9. ŽELJKA BELAK; HRVATICA; PALIT, PALIT 161A; rođ. 05.10.1978.; OIB: 70820903246; Ž
 10. ALAN BJELOŠ; HRVAT; KAMPOR, KAMPOR 123A; rođ. 13.10.1987.; OIB: 01489642868; M
 11. FILIP ŽIC; HRVAT; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 503; rođ. 05.04.2000.; OIB: 82115214779; M
 12. LEONA MACOLIĆ IDEJI; HRVATICA; BANJOL, BANJOL 695; rođ. 30.11.2001.; OIB: 97346657958; Ž
 13. ŽELJKO BUZA-VIDAS; HRVAT; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 170; rođ. 04.09.1971.; OIB: 36594474315; M

PREDSJEDNICA
LAURA PULJAR-MATIĆ

 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

KLASA: 013-03/21-01/06
URBROJ: 2169-01-02/03-21-1

RAB, 28. travnja 2021.

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, odlučujući o prijedlogu kandidacijske liste predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA RABA

 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

Nositelj kandidacijske liste: NENAD DEBELIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

 1. NENAD DEBELIĆ; HRVAT; BANJOL, BANJOL 755B; rođ. 26.05.1984.; OIB: 18238930241; M
 2. MILAN DUDIĆ; HRVAT; PALIT, PALIT 146; rođ. 09.02.1956.; OIB: 32797596588; M
 3. DAMIR BRUSIĆ; HRVAT; BANJOL, BANJOL 25; rođ. 05.03.1973.; OIB: 63482278534; M
 4. MIRNA TOMULIĆ-HOLJAR; HRVATICA; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 455; rođ. 07.10.1988.; OIB: 04186965767; Ž
 5. IVAN MATAHLIJA; HRVAT; RAB, KNEZA DOMAGOJA 8; rođ. 21.04.1990.; OIB: 91098276125; M
 6. MARIJA BATISTIĆ MATEŠA; HRVATICA; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 163; rođ. 20.02.1943.; OIB: 34227482293; Ž
 7. IVICA LUPIĆ; HRVAT; KAMPOR, KAMPOR 399; rođ. 11.11.1955.; OIB: 47512290908; M
 8. IVANA STOJANOVA; MAKEDONKA; PALIT, PALIT 134A; rođ. 12.04.1992.; OIB: 51665777086; Ž
 9. KRISTINA JELEN; NEPOZNATA; RAB, JURJA BARAKOVIĆA 31; rođ. 17.05.1987.; OIB: 95340320938; Ž
 10. DANIELA KEKO; HRVATICA; BANJOL, BANJOL 821; rođ. 21.05.1976.; OIB: 60015028944; Ž
 11. DARIJO ŽIC; HRVAT; BANJOL, BANJOL 410; rođ. 07.11.1989.; OIB: 46941840081; M
 12. JOSIP IVIĆ; HRVAT; BANJOL, BANJOL 117; rođ. 22.11.1947.; OIB: 62380444025; M
 13. RATKA KAŠTELAN; HRVATICA; BARBAT, BARBAT 521; rođ. 16.01.1961.; OIB: 05041263733; Ž

 

PREDSJEDNICA
LAURA PULJAR-MATIĆ

 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

KLASA: 013-03/21-01/11
URBROJ: 2169-01-02/03-21-1

RAB, 29. travnja 2021.

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, odlučujući o prijedlogu kandidacijske liste predlagatelja HRVOJE KORDIĆ, MARIJA KORDIĆ, SUZANA KORDIĆ, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA RABA

 

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: ŽELJKO ŠPANJOL

Kandidatkinje/kandidati:

 1. ŽELJKO ŠPANJOL; HRVAT; RAB, DONJA ULICA 4; rođ. 30.09.1961.; OIB: 94044614536; M
 2. LOVRE ŠEVERDIJA; HRVAT; BANJOL, BANJOL 303; rođ. 29.04.1989.; OIB: 91816787205; M
 3. HELENA FAFANĐEL; NEPOZNATA; SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 293; rođ. 20.04.1990.; OIB: 79575069707; Ž
 4. KRUNO MATIĆ; HRVAT; BANJOL, BANJOL 631; rođ. 28.03.1966.; OIB: 87712782945; M
 5. SARA KRIŠKOVIĆ; NEPOZNATA; MUNDANIJE, MUNDANIJE 111; rođ. 07.05.1988.; OIB: 49099140807; Ž
 6. VILI LIOVIĆ; HRVAT; BARBAT NA RABU, BARBAT 600; rođ. 14.03.1967.; OIB: 83859379731; M
 7. MARIJA KORDIĆ; HRVATICA; PALIT, PALIT 9; rođ. 01.03.1991.; OIB: 95871582343; Ž
 8. FRANKO GUŠĆIĆ; NEPOZNATA; KAMPOR, KAMPOR 361; rođ. 03.11.1990.; OIB: 95897097398; M
 9. DIANA PERČINIĆ; HRVATICA; BANJOL, BANJOL 806; rođ. 27.04.1989.; OIB: 91061771086; Ž
 10. DHARMA DANA GRUBIŠIĆ; HRVATICA; PALIT, PALIT 134B; rođ. 26.12.1998.; OIB: 73801834740; Ž
 11. JADRANKO DEBELIĆ; HRVAT; BANJOL, BANJOL 602; rođ. 04.12.1961.; OIB: 31338882524; M
 12. VLATKA ŠIMUNOVIĆ; HRVATICA; BARBAT NA RABU, BARBAT 13; rođ. 20.07.1981.; OIB: 45890041724; Ž
 13. ŽELJKO ČEHAK; HRVAT; BARBAT NA RABU, BARBAT 8; rođ. 27.08.1962.; OIB: 37935183206; M

 

PREDSJEDNICA
LAURA PULJAR-MATIĆ

 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

KLASA: 013-03/21-01/13
URBROJ: 2169-01-02/03-21/1

RAB, 30. travnja 2021.

Na osnovi članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, sastavilo je i objavljuje

ZBIRNU LISTU
PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA RABA

1. DOMOVINSKI POKRET – DP
1. Nositelj kandidacijske liste: KRUNO BEG

2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
1. Nositelj kandidacijske liste: LUKA GRGURIĆ

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
RAPSKI PUČKI SABOR – RPS
1. Nositelj kandidacijske liste: DENIS DEŽELJIN

4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
1. Nositelj kandidacijske liste: MARKO SANDALIĆ

5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
1. Nositelj kandidacijske liste: NENAD DEBELIĆ

6. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
1. Nositelj kandidacijske liste: ŽELJKO ŠPANJOL

 

PREDSJEDNICA
LAURA PULJAR-MATIĆ

0