Select Page

REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA RABA

 

KLASA: 013-03/21-01/05

URBROJ: 2169-01-02/03-21-1

RAB, 27. travnja 2021.

 

Na osnovi članka 22. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, odlučujući o prijedlogu kandidature predlagatelja LUKA GRGURIĆ, MELITA VLAHEK, DEAN MIKELIĆ, utvrdilo je i prihvatilo

 

PRAVOVALJANU KANDIDATURU
ZA IZBOR GRADONAČELNIKA
GRADA RABA

 

 

Kandidat: LUKA GRGURIĆ; PALIT, PALIT 420; rođ. 24.04.1986.; OIB: 34041876427; M

 

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

 

 

 

 

PREDSJEDNICA
LAURA PULJAR-MATIĆ

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA RABA

 

KLASA: 013-03/21-01/10

URBROJ: 2169-01-02/03-21-1

RAB, 29. travnja 2021.

 

Na osnovi članka 22. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, odlučujući o prijedlogu kandidature predlagatelja HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, RAPSKI PUČKI SABOR – RPS, utvrdilo je i prihvatilo

 

PRAVOVALJANU KANDIDATURU

ZA IZBOR GRADONAČELNIKA

GRADA RABA

 

 

Kandidat: NIKOLA GRGURIĆ; BANJOL, BANJOL 408A; rođ. 11.09.1973.; OIB: 40047572844; M

 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

RAPSKI PUČKI SABOR – RPS

 

 

 

 

PREDSJEDNICA
LAURA PULJAR-MATIĆ

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA RABA

 

KLASA: 013-03/21-01/12

URBROJ: 2169-01-02/03-21-1

RAB, 29. travnja 2021.

 

Na osnovi članka 22. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, odlučujući o prijedlogu kandidature predlagatelja EROS GRUBIŠIĆ, HELENA GRUBIŠIĆ, DHARMA DANA GRUBIŠIĆ, utvrdilo je i prihvatilo

 

PRAVOVALJANU KANDIDATURU

ZA IZBOR GRADONAČELNIKA

GRADA RABA

 

 

Kandidat: EROS GRUBIŠIĆ; RAB, RAPSKE BRIGADE 22; rođ. 10.02.1963.; OIB: 79614964684; M

 

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

 

 

 

 

PREDSJEDNICA
LAURA PULJAR-MATIĆ

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA RABA

 

KLASA: 013-03/21-01/08

URBROJ: 2169-01-02/03-21-1

RAB, 29. travnja 2021.

 

Na osnovi članka 22. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, odlučujući o prijedlogu kandidature predlagatelja ZDENKO MATIJEVIĆ, KRUNO BEG, ZORAN RIBARIĆ, utvrdilo je i prihvatilo

 

PRAVOVALJANU KANDIDATURU

ZA IZBOR GRADONAČELNIKA

GRADA RABA

 

 

Kandidat: ZDENKO MATIJEVIĆ; PALIT, PALIT 96; rođ. 28.03.1952.; OIB: 50152159911; M

 

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

 

 

 

 

PREDSJEDNICA
LAURA PULJAR-MATIĆ

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA RABA

 

KLASA: 013-03/21-01/14

URBROJ: 2169-01-02/03-21-1

RAB, 30. travnja 2021.

 

Na osnovi članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima  („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, sastavilo je i objavljuje

 

ZBIRNU LISTU

PRAVOVALJANIH KANDIDATURA

ZA IZBOR GRADONAČELNIKA

GRADA RABA

 

 

 

1. Kandidat: LUKA GRGURIĆ
1. KANDIDAT GRUPE BIRAČA

2. Kandidat: NIKOLA GRGURIĆ
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
3. RAPSKI PUČKI SABOR – RPS

3. Kandidat: EROS GRUBIŠIĆ
1. KANDIDAT GRUPE BIRAČA

4. Kandidat: ZDENKO MATIJEVIĆ
1. KANDIDAT GRUPE BIRAČA

 

 

 

PREDSJEDNICA
LAURA PULJAR-MATIĆ

0