Select Page

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                     GRAD RAB
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Raba

 

KLASA: 013-03/21-01/02
URBROJ: 2169-01-02/03-21-1
Rab, 20. travnja 2021.

 

Kandidatima za izbor gradonačelnika Grada Raba
Predlagateljima kandidacijskih lista za izbor članova
Gradskog vijeća Grada Raba

 

PREDMET: Lokalni izbori 2021.

                     – ovjera očitovanja o prihvaćanju kandidatura i zaprimanju kandidacijskih lista i kandidatura, -uputa, daje se

 

        Poštovane/i!

 

        Na temelju članka 53. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 144/20) i Uputa Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske KLASA:013-06/21-01/36, URBROJ:507-03/02-21-20 od 9. travnja 2021. godine, Gradsko izborno povjerenstvo Grada Raba donosi upute vezano za ovjeru očitovanja o prihvaćanju kandidatura i zaprimanju kandidacijskih lista i kandidatura:

 

  1. Kako bi se postupalo u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ovjera očitovanja o prihvaćanju kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Raba i ovjera očitovanja o prihvaćanju kandidature svakog predloženog kandidata na kandidacijskim listama za izbor članova Gradskog vijeća Grada Raba, kao i zaprimanje kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Raba i kandidacijskih lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Raba vršit će se pojedinačno, uz prethodnu telefonsku najavu Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Raba na brojeve telefona: 098 230 275, 091 477 7480, 772-555 ili 772-558 u Maloj vijećnici Grada Raba na adresi Rab, Trg Municipium Arba 2 /I kat svakim radnim danom u uredovno vrijeme od 08,00 do 14,00 sati, u subotu, 24. travnja 2021. godine od 10,00 do 15,00 sati, a u nedjelju 25. travnja 2021. godine od 10,00 do 13,00 sati.
  2. Prijedlozi kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Raba i prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Raba moraju Gradskom izbornom povjerenstvu prispjeti do četvrtka, 29. travnja 2021. godine do 24,00 sata stoga će u četvrtak, 29. travnja 2021. godine Gradsko izborno povjerenstvo dežurati od 08,00 do 24,00 sata.

                   

Predsjednica
Laura Puljar-Matić, dipl.iur., v.r.

0