Select Page

UPRAVA

Javna nabava

Zakonom o javnoj nabavi ( NN 120/2016 ) utvrđuju se pravila o postupku javne nabave koji provodi javni ili sektorski naručitelj, ili drugi subjekt u slučajevima određenim ovim Zakonom, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja.

Javna nabava u smislu ovoga Zakona je nabava putem ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga koje nabavlja jedan ili više naručitelja od gospodarskih subjekata koje su ti naručitelji odabrali, bez obzira na to jesu ili roba, radovi ili usluge namijenjene javnoj svrsi.

Javni naručitelji su:

   1. Republika Hrvatska, odnosno državna tijela Republike Hrvatske
   2. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
   3. tijela javnog prava i
   4. udruženja koje je osnovalo jedno ili više tijela iz točaka 1., 2. ili 3.

Sektorski naručitelji su:

   1. javni naručitelji koji obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti
   2. trgovačka društva u kojima javni naručitelj ima ili može imati, izravno ili neizravno, prevladavajući utjecaj na temelju svojeg vlasništva, financijskog udjela ili na temelju pravila kojima je društvo uređeno i koja obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti
   3. drugi subjekti koji obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti na temelju posebnih ili isključivih prava koja im je dodijelilo nadležno tijelo.

S obzirom na Zakon o javnoj nabavi i Statutu Grada Raba, Gradonačelnik Grada Raba dana 21.lipnja 2017. godine donosi Odluku o provedbi postupka jednostavne nabave.

0