Select Page

Dana 7. prosinca 2022. godine Grad Rab zaprimio je od Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, Potvrdu o usklađenosti Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Raba za 2023. godinu sa Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko-goranske županije za 2023. godinu. Sukladno tome Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Grada Raba počinje sa svojim radom, te pozivamo zainteresirane da predaju zahtjeve za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Grada Raba za 2023. godinu.

 

 

Mi ćemo i dalje sve napore ulagati u nova i kvalitetnija rješenja za napredak našega grada i stvaranje zajednice zadovoljnih i sretnih ljudi!

 

 

Vaš gradonačelnik,
Nikola Grgurić, dipl.oec.

 

 

0