Select Page

radna tijela

Komisija za mjesnu samouprava

Na temelju članka 35. stavak 3. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 22. Statuta Grada Raba i članka 21. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba, Gradsko vijeće Grada Raba, na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 12. srpnja 2021. godine, donijelo je Odluku o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za mjesnu samoupravu.

Komisija za mjesnu samoupravu ima predsjednika i četiri člana. Predsjednica Komisije za mjesnu samoupravu je Vesna Beg.

Predsjednik i članovi komisije biraju se iz redova vijećnika, te znanstvenih, stručnih i men and how it works drugih javnih osoba.
Komisija daje inicijativu za reorganiziranje osnovanih mjesnih odbora u smislu njihovog teritorijalnog preustroja, te osnivanje novih mjesnih odbora a obavlja i druge poslove od važnosti za razvoj mjesne samouprave.

Dokumenti:

0