Select Page

radna tijela

Komisija za suradnju s gradovima

Na temelju članka 35. stavak 3. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 22. Statuta Grada Raba i članka 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba, Gradsko vijeće Grada Raba, na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 12. srpnja 2021. godine, donijelo je Odluku o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za suradnju s gradovima i  općinama i međunarodnu suradnju.

Komisija za suradnju s gradovima i općinama i međunarodnu suradnju ima predsjednika i četiri člana. Predsjednik Komisije za suradnju s gradovima i općinama i međunarodnu suradnju je Željko Peran.

Predsjednik i članovi komisije biraju se iz redova vijećnika, te znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba.
Komisija za suradnju s gradovima i općinama i međunarodnu suradnju razmatra pitanja suradnje Grada Raba s drugim gradovima i općinama u Republici Hrvatskoj, te s gradovima i općinama u drugim zemljama u cilju unapređenja gospodarskog, kulturnog i socijalnog razvitka Grada Raba.

Dokumenti:

0