Select Page

Upravni odjeli

Pročelnici

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti:

Pročelnik: Denis Deželjin, dipl.ing.
Tel: +385 (0)51 777 482
E-mail: [email protected]

Upravni odjel za financije:

Pročelnica: Martina Španjol,mag.oec.univ.spec.oec
Tel: +385 (0)51 777 461
E-mail: [email protected]

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša:

Pročelnik: Matko Krstačić, dipl.oec.
Tel: +385 (0)51 777 466
E-mail: [email protected]

Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam:

Voditelj odsjeka: Ines Pulić, mag.ing.aedif
Tel: +385 (0)51 777 484
E-mail: [email protected]

0