Select Page

Radna tijela

Mandatna komisija

Na temelju članka 35. stavak 3. i članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 22. Statuta Grada Raba i članka 16. stavak 1. i 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba, Gradsko vijeće Grada Raba, na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 18. lipnja 2021. godine, donijelo je Odluku o osnivanju i izboru Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Raba.

Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva člana. Predsjednica mandatne komisije je Kristina Dundović.

Mandatna komisija bira se na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća iz reda vijećnika. Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici obavještava Gradsko vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima.
Mandatna komisija obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost.
Obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost. Mandatna komisija obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika.

Dokumenti:

0