Select Page

sjednice gradskog vijeća

Materijal i poziv za III. sjednicu – drugi dio

Naziv dokumenta

Preuzimanje

Poziv za 2. dio III. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba (04.11.2021.)

Preuzmi

Odluka o koeficijentima – materijal

Preuzmi

 

0