Select Page

sjednice gradskog vijeća

Materijal i poziv za 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba

Naziv dokumenta Preuzimanje
Poziv s prijedlogom dnevnog reda za XIII. sjednicu Gradskog vijeća Preuzmi
Prve izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2023. godinu Preuzmi
Obrazloženje Prvih izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2023. godinu Preuzmi
Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Konsolidiranog proračuna za 2022. godinu Preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2022. godinu Preuzmi
Odluka o programima i normativima za upis djece u Dječji vrtić Pahuljica za pedagošku 2023. – 2024. godinu Preuzmi
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju lokalne linije u javnom prijevozu na relaciji Barbat-Rab-Barbat Preuzmi
Financijsko izvješće i Izvješće o radu Gradske knjižnice Rab za 2022. godinu Preuzmi
Financijsko izvješće i Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Rab za 2022. godinu Preuzmi
Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Pahuljica za period od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine Preuzmi
Prijedlog Odluke o donošenju UPU 25-Suha Punta (Kampor) (T21) Preuzmi
Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu Preuzmi
Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška dijela turističke pristojbe na području Grada Raba za 2023. godinu Preuzmi
Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2023. godinu Preuzmi
Prve izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2023. godinu Preuzmi
Prijedlog I. dopuna Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2023. godinu Preuzmi
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu Preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2022. godinu Preuzmi
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2022. godinu Preuzmi
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu Preuzmi
Odluka o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina Preuzmi

0