Select Page

Projekti

POČETAK RADOVA NA IZGRADNJI POSTROJENJA ZA SORTIRANJE ODVOJENO SAKUPLJENIH SASTAVNICA OTPADA NA SORINJU

U prostorijama Grada Raba dana 7. veljače 2024. održano je uvođenje izvođača radova, tvrtke G.P.P Mikić d.o.o. iz Omišlja, u posao, čime je omogućen početak radova na izgradnji postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenih sastavnica otpada na Sorinju.

Na uvođenju u posao, osim predstavnika izvođača i Grada Raba (naručitelj), prisustvovali su i predstavnik izvršitelja usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova tvrtke FLUM-ING d.o.o. iz Rijeke, predstavnik izvršitelja usluge projektantskog nadzora, tvrtke H-PROJEKT d.o.o. iz Zagreba te predstavnici izvršitelja usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom, tvrtke Maxicon d.o.o. iz Zagreba.
Projekt ”Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenih sastavnica otpada na Sorinju” provodi se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost, NPOO.C1.3.R2-I1.02.0009. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.275.852,00 EUR dok ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.228.174,66 EUR. Ostvarena bespovratna sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost iznose 859.722,26 EUR. Vlastiti udio sredstava na projektu osiguran je zajednički od strane Grada Raba (75%) i Općine Lopar (25%) kako je utvrđeno međusobnim Sporazumom o izgradnji (i opremanju) i korištenju zajedničkog postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala Sorinj.

Predviđeno trajanje radova iznosi dvanaest mjeseci. Rok završetka ugovora o radovima je četrnaest mjeseci, a isti osim dvanaest mjeseci izvođenja radova obuhvaća i tehnički pregled i primopredaju te okončani obračun.

Izgradnjom i opremanjem postrojenja osigurat će se infrastruktura potrebna za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i time povećati kvaliteta i vrijednost sirovina (papira i kartona, plastike, metala, …) odvojeno sakupljenih iz komunalnog otpada koji nastaje na području Garda Raba i Općine Lopar. Izgradnja postrojenja za sortiranje jedan je od preduvjeta za uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom na otoku Rabu kojim će se izravno pridonijeti povećanju stope recikliranja odvojeno prikupljenog otpada, i dugoročno pozitivno utjecati na zaštitu okoliša kroz smanjenje količine otpada koja će se odložiti na odlagališta, izbjegavanje odlaganja otpada u okoliš i smanjenje emisija stakleničkih plinova.

Sve informacije vezane uz projekt bit će dostupne na Internet stranici Grada Raba.

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

0