Select Page

sjednice gradskog vijeća

Prijedlog dnevnog reda i materijali za II. sjednicu

Naziv dokumenta Preuzimanje
Poziv i dnevni red II. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba

Preuzmi

Program sport za 2021. – I. ID

Preuzmi

Financijsko izvješće PO učilište 2020.

Preuzmi

Program i normativi za upis djece u DV Pahuljica 2021./2022.

Preuzmi

Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Pahuljica za 2020.

Preuzmi

Program kulture za 2021. – I. ID

Preuzmi

Odluka o sufinaciranju rekonstrukcije i dogradnje OŠ

Preuzmi

Financijsko izvješće i Izvješće o radu POU za 2020.

Preuzmi

Financijsko izvješće i izvješće o radu GK Rab za 2020.

Preuzmi

 

0