Select Page

realizirani projekti

Projekti plaže

Nositelj projekta

Grad Rab

Partner projekta

Rijeka projekt d.o.o.

Vrijednost projekta

18.917.865,94 kn

Financirala EU iz Kohezijskog fonda

Korisnik bespovratnih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova Lučka uprava Senj i partner Ličko-senjska županija, te nadležno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture će realizacijom ovog projekta doprinijeti smanjenju zakrčenosti luke kao i ravnomjernijem razvoju svih svojih područja te će se povećati kvaliteta povezivanja otoka Raba i kopna.

 Izgradnjom nove rampe u pristaništu Stinica, odnosno realizacijom projekta “Trajektno pristanište nova rampa unutar lučkog područja Lučke uprave Senj u uvali Stinica” doprinijelo bi se smanjenju zakrčenosti luke te bi se dodatno osigurala veća sigurnost uplovljavanja i isplovljavanja tijekom cijele godine. Cilj projekta je bolja povezanost otoka Raba s kopnom, a posebice u periodu nepovoljnih vremenskih prilika. Naime, uslijed povećanih potreba lokalnog stanovništva, ali i povećanja turističkih kapaciteta te produljenja turističke sezone, pojavila se potreba za realizacijom treće rampe za pristajanje trajekata, uz postojeće kapacitete. Odnosno, povećanje kapaciteta te podizanje kvalitete prometnog toka je posebno važno za pružanje usluga lokalnom stanovništvu, korisnicima i zaposlenima u Psihijatrijskoj bolnici Rab te Domu zdravlja Rab. U konačnici  će se povećati sigurnost plovidbe što će rezultirati boljom dostupnošću zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga kako na otoku Rabu tako i na području Grada Senja i ostatka županije. Izgradnjom nove rampe u luci Stinica smanjit će se zakrčenost luke, osigurat će se veća dostupnost luke (posebice u periodu nepovoljnih vremenskih prilika) te će se omogućiti povećanje broja održanih linija u odnosu na planirane tijekom cijele kalendarske godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 18.917.865,94 kn, a ukupni prihvatljivi troškovi iznose također 18.917.865,94 kn. Ukupno trajanje projekta iznosi 30 mjeseci. Nositelj projekta je Lučka uprava Senj. Projekt je pripremljen na temelju Investicijskog plana razvoja luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2020. godine. Iz sredstava prikupljenih putem javnog poziva financirat će se radovi na novoj rampi. 

Među ostalim, u sklopu realizacije projekta  planira se izgradnja nove rampe te je iznos ove stavke najviši u okviru proračuna projekta. Izgradnjom nove rampe će se osigurati minimalni gaz od -5,00 m što će omogućiti istovremeno pristajanje dva projektna broda, bočno vezivanje na gatu te priključak vode i struje. Projekt izgradnje nove rampe obuhvaća izgradnju dvije neovisne konstruktivno tehnološke cjeline: 1. dio obale koji obuhvaća rampu površine 371,00 m2 i 2. dio obale koji obuhvaća dvije utvrdice i pristupne pasarele površine 199,73 m2.

0