Select Page

realizirani projekti

Rekonstrukcija pješačke površine u obalnom pojasu Kamporske drage

Nositelj projekta

Grad Rab

Partneri projekta

Kocijan Arhitekt j.d.o.o.

Vigra d.o.o.

Vrijednost projekta

2.100.000,00kn

1.767.587,00 kn financiralo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

U veljači 2020. godine u Mošćeničkoj Dragi gradonačelnik Nikola Grgurić s ministrom mora, prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem potpisao Sporazum o sufinanciranju projekta “Rekonstrukcija pješačke površine u obalnom pojasu Kamporske Drage”.

Na temelju evaluacije zaprimljenih projektnih prijedloga, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je za nominirani projekt Gradu Rabu odobrilo financijska sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Ministarstvo svake godine osigurava proračunska sredstva za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi, kojim upravljaju gradovi i općine, a koji doprinose kvaliteti života i razvoju turizma, pa su tako dodatna sredstva za završetak ovog projekta dobivena i 2021. godine.

Gradonačelnik Nikola Grgurić u ožujku 2021. je prisustvovao svečanosti potpisivanja ugovora i sporazuma za dodjelu sredstava za sufinanciranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije luka i pomorskog dobra, kao i za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2021. godini na području Primorsko-goranske županije, koja se u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture održala u Bakru.

Temeljem pozitivno ocijenjenog projektnog prijedloga koji je Grad Rab prijavio na Javni poziv Ministarstva u siječnju ove godine, gradonačelnik Grgurić je s ministrom Olegom Butkovićem potpisao Ugovor o sufinanciranju projekta Rekonstrukcije pješačke površine u obalnom pojasu Kamporske drage, čime su Gradu Rabu dodijeljena sredstva u iznosu od 767.587,00 kuna.

Ukupna procijenjena vrijednost radova koje prema projektu treba izvesti iznosi 2,1 milijuna kuna, a razliku sredstava potrebnih za financiranje projekta Grad Rab je predvidio u Proračunu za ovu i 2021. godinu.

Osnovni cilj projekta je urediti dio pomorskog dobra na području Kamporskog Mela, u duljini od cca 500 m, kroz izgradnju pješačke staze duž obalnog zida i hortikulturno uređenje pojasa između staze i prometnice, u opsegu koji dozvoljava zadani prostor. Projektom je predviđeno uređenje površine veličine 2000 kvadratnih metara, koja obuhvaća šetnicu dužine 500 m i rubne zelene površine, čime će se postignuti veća sigurnost i uređenost ovog dijela obalnog pojasa u naselju Kampor.

0