Select Page

Komunalno redarstvo Grada Raba upozorava sve građane, vlasnike i korisnike zemljišta, osobito onih smještenih uz javne ceste i nogostupe u naseljenim dijelovima otoka, na obvezu njihovog održavanja.

Vlasnici odnosno korisnici imaju OBVEZU ODRŽAVANJA SVOJIH OKUĆNICA I ZEMLJIŠTA UREDNIMA na način da:

  • Uklanjaju raslinje i granje koje prelazi na javnu površinu i na taj način ometa korištenje javne površine pješacima, vozilima te zaklanja rasvjetna tijela i prometnu signalizaciju
  • Redovnom košnjom osim ljepšeg izgleda samog naselja smanjuje se opasnost od množenja štetočina koje mogu širiti bolesti te od nastanka i širenja požara

Napominjemo da se otpad koji nastaje rezanjem raslinja i grana može zbrinuti preko komunalnog društva Dundovo d.o.o. pozivom na broj: 091 1771 104.

Vjerujemo da je održavanje urednim okućnica i svih ostalih zemljišta u našem zajedničkom interesu i da Komunalno redarstvo neće trebati posezati za prekršajnim nalozima temeljem Odluke o komunalnom redu.

0