Select Page

U petak, 23. veljače 2024. godine u Velikoj gradskoj vijećnici gradonačelnik Nikola Grgurić i savjetnica za društvene djelatnosti Branka Staničić Kuparić dodijelili su stipendije Grada Raba za školovanje u srednjim školama u Republici Hrvatskoj i za studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj te na visokim učilištima izvan Hrvatske.

Učeničke stipendije dodjeljuju se u mjesečnom iznosu od 40 EUR za polaznike škole na Rabu, a u iznosu od 110 EUR za polaznike škola izvan Raba dok studentske iznose 140 EUR mjesečno.

Stipendija može biti dodijeljena samo na temelju jednog kriterija:

Dodjela stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha

Stipendija temeljem imovinskog statusa

Stipendija za deficitarna zanimanja

Odlukom o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata temeljem školskog/akademskog uspjeha propisana je dodjela 10 stipendija na temelju uspjeha u srednjoj školi, od toga najviše 4 za polaznike rapske škole i 10 stipendija na temelju akademskog uspjeha. Temeljem imovinskog statusa propisana je dodjela 6 stipendija, za deficitarna zanimanja 7 stipendija na temelju uspjeha u srednjoj školi, od toga najviše 3 za polaznike rapske škole i 7 stipendija na temelju akademskog uspjeha. Pravo na stipendiju ostvaruju svi učenici i studenti čiji prosjek ocjena je veći od 4,80 i ispunjavaju sve uvjete natječaja, tako se povećava broj dobitnika stipendija.

Za dodjelu učeničkih stipendija temeljem školskog uspjeha zaprimljeno je 13 prijava. Pravo na stipendiju ostvaruju učenici s prosjekom ocjena 4,5 i više s time da stipendiju dobivaju svi učenici čiji je prosjek ocjena veći od 4,80 i ispunjavaju sve uvjete iz natječaja. Odlukom je propisana dodjela 10 stipendija na temelju  uspjeha (prosjek ocjena 4,5 i više) od toga najviše 4 za polaznike rapske škole. Zbog većeg broja kandidata s prosjekom 4,8 i više dodjeljuje se 7 učeničkih stipendija za učenike koji se školuju u srednjoj školi na Rabu: (OPĆA GIMNAZIJA I TURISTIČKO- HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST) te 3 van Grada Raba:  (JEZIČNA GIMNAZIJA, ARHITEKTONSKI TEHNIČAR I PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKA GIMNAZIJA).

Prijava temeljem imovinskog statusa nije bilo.

Za dodjelu učeničkih stipendija za deficitarna zanimanja zaprimljeno je 7 prijava, a 5 ih je udovoljavalo kriterijima iz Odluke. Odlukom je propisana dodjela 7 stipendija za deficitarna zanimanja na temelju uspjeha (prosjek ocjena 3,5 i više) od toga najviše 3 za polaznike rapske škole. Stipendiju dobiva 1 učenik polaznik škole na Rabu za zanimanje KONOBAR, te 4 učenika koji se školuju van Raba za slijedeća zanimanja: INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE , SOBOSLIKAR-LIČILAC  i  VODOINSTALATER.

Prijavu za dobivanje studentskih stipendija po kriteriju akademskog uspjeha dostavila su 23 studenta.

Odlukom je propisana dodjela 10 studentskih stipendija na temelju akademskog uspjeha (prosjek ocjena 3,8 i više te najmanje 50 ECTS bodova), a stipendiju je dobilo 12 studenata (10 na temelju akademskog uspjeha i dvije studentice 1. godine studija na temelju školskog uspjeha) različitih programa: UČITELJSKI STUDIJ, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ LIJEKOVA, UČITELJSKI STUDIJ-SMJER ENGLESKI JEZIK, PROGRAMSKO INŽENJERSTVO, INFORMACIJSKE ZNANOSTI, SOLO PJEVANJE – MUZIČKA AKADEMIJA, INTERNATIONAL BUSINESS- EKONOMSKI FAKULTET, SANITARNO INŽENJERSTVO, DIZAJN GRAFIČKIH PROIZVODA, PSIHOLOGIJA, BIOTEHNOLOGIJA I ISTRAŽIVANJE LIJEKOVA.

Prijavu za dobivanje stipendija za deficitarna zanimanja dostavilo je 10 studenata.

Odlukom je propisana dodjela 7 studentskih stipendija na temelju deficitarnoga zanimanja, uz uvjet akademskog uspjeha, (prosjek ocjena 3,3 i više te najmanje 50 ECTS bodova za studente viših godina studija. Stipendiju je dobilo 8 studenata (6 na temelju akademskog uspjeha i dvoje studenata 1. godine na temelju školskog uspjeha) za slijedeća deficitarna zanimanja:  GLAZBENA PEDAGOGIJA, MEDICINSKO – LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA, GRAĐEVINARSTVO,  PSIHOLOGIJA, RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE, MEDICINA i ARHITEKTURA I URBANIZAM.

Dobitnici učeničkih stipendija:

Klara Debelić

Damjan Kaštelan

Doriana Biondić

Adriano Kuparić

Nika Šerkinić

Ian Peran

Larissa Ribarić

Martin Eržić

Duje Kasalo

Lucijano Miš

Marko Buza

Matko Vidas

Bartol Grozdanić

Leticia Stojanova

Kiara Knezić.

 

Dobitnici studentskih stipendija:

Dijana Vidas

Andrea Montan

Marija Sokolić

Marin Dedić

Aleksandar Liović

Dajana Lupić

Margarita Fafanđel

Lana Vidas

Lorena Šćerbe

Dorian Fafanđel

Veronika Karlić

Lara Španjol-Pandelo

Nina Španjol

Lara Antešić

Ivan Deželjin

Morena Biondić

Ida Krstinić

Matea Jelen Makaus

Lorena Pende

Vito Renić.

0