Select Page

Ministarstvo zdravstva, u suradnji sa Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za melanom pri Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, Hrvatskim dermatovenerološkim društvom Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskim društvom za dermatološku onkologiju Hrvatskog liječničkog zbora, u okviru Nacionalnog plana probira za prevenciju i rano otkrivanje melanoma, 28. i 29. lipnja ove godine održava „Javnozdravstveni preventivni projekt ranog otkrivanja melanoma i ostalih zloćudnih tumora kože“ na otoku Rabu.

Projekt će se organizirati u prostorijama Doma zdravlja Primorsko-goranske županije na adresi Palit 143a na Rabu te Lopar 487.

Za navedeni pregled nije potrebna uputnica liječnika obiteljske medicine, no molimo da se svi pacijenti zainteresirani za pregled kože u periodu između 12:30 do 14:30 sati naruče na broj telefona 051 776 999.

0