Select Page

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

KLASA: 013-03/24-01/10
URBROJ: 2170-13-02-01/2-24-1
Rab, 09.06.2024.

       Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 144/20, dalje: Zakon), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Raba utvrdilo je i objavljuje

 

REZULTATE
IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA RABA
PROVEDENIH 09. LIPNJA 2024.

I. Od ukupno 7.008 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 3.050 birača, odnosno 43,52%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 3.050 birača, odnosno 43,52%. Važećih listića bilo je 2.989, odnosno 98,00%. Nevažećih je bilo 61 listića, odnosno 2,00%.

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 1.353 glasa 45,26% RAPSKI PUČKI SABOR – RPS   HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Nositelj kandidacijske liste: BORIS BAČIĆ

 

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 722 glasa 24,15%

Nositelj kandidacijske liste: NENAD DEBELIĆ

 

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 594 glasa 19,87%

Nositelj kandidacijske liste: LOVRE ŠEVERDIJA

 

4. DOMOVINSKI POKRET – DP 320 glasova 10,70%

Nositeljica kandidacijske liste: MARINA BEG UMILJENOVIĆ

 

III. Kandidacijske liste koje su dobile najmanje 5% važećih glasova birača i koje na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona sudjeluju u diobi mjesta u Gradskom vijeću Grada Raba su:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZRAPSKI PUČKI SABOR – RPSHRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Nositelj kandidacijske liste: BORIS BAČIĆ

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

Nositelj kandidacijske liste: NENAD DEBELIĆ

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: LOVRE ŠEVERDIJA

4. DOMOVINSKI POKRET – DP

Nositeljica kandidacijske liste: MARINA BEG UMILJENOVIĆ

IV. Na osnovi članaka 84. i 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u Gradskom vijeću Grada Raba:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZRAPSKI PUČKI SABOR – RPSHRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Nositelj kandidacijske liste: BORIS BAČIĆ

dobila je 6  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1. BORIS BAČIĆ
2. ŽELJKO DUMIČIĆ
3. MARKO BARČIĆ
4. MARTINA KORDIĆ
5. DARKO ŠTOKIĆ
6. ELVIS GRCE

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

Nositelj kandidacijske liste: NENAD DEBELIĆ

dobila je 3  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1. NENAD DEBELIĆ
2. DAMIR BRUSIĆ
3. IVANA STOJANOVA

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: LOVRE ŠEVERDIJA

dobila je 3  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1. LOVRE ŠEVERDIJA
2. MARKO SANDALIĆ
3. MIRNA TOMULIĆ-HOLJAR

4. DOMOVINSKI POKRET – DP

Nositeljica kandidacijske liste: MARINA BEG UMILJENOVIĆ

dobila je 1  mjesto te je s ove kandidacijske liste izabrana:

1. MARINA BEG UMILJENOVIĆ

PREDSJEDNICAGRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVAGRADA RABALAURA PULJAR-MATIĆ
______________________________

 

Preuzmi: Rezultati izbora GV Grada Raba

0