Select Page

Na prošlog tjedna održanoj sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Raba jedna od točaka dnevnog reda odnosila se na donošenje visine turističke pristojbe za 2025. godinu. Gradonačelnik Grada Raba Nikola Grgurić, koji je ujedno i predsjednik TZ, iznio je vijećnicima prijedlog da visina turističke pristojbe za 2025. godinu ostane na razini one izglasane za 2024. godinu. Budući da će na tajnačin dionici u turizmu ipak moći mirnije planirati naredne godine s obzirom da će im ovaj rashod ostati jednak kroz naredne dvije godine, vijećnici su iznesen prijedlog prihvatili.

 

Gradonačelnik se ovim putem zahvalio članovima Turističkog vijeća, kao i Skupštini TZG Raba na produktivnoj i konstruktivnoj suradnji jer, kako je sam naglasio, priznanja koja su Rabu uručena na nedavno održanom Izboru najboljih gradova i EU projekata, za Najbolji mali grad u kategoriji kvaliteta života, drugu godinu zaredom, te u kategoriji gospodarstvo, rezultat su suradnje svih dionika s područja grada Raba i priznanje su svim Rabljankama i Rabljanima. Rab, iako mali grad, ne samo da je poznatkao turistička destinacija, već sudeći prema navedenim priznanjima i prepoznat kao destinacija koja iduće godine obilježava 135. obljetnicu organiziranog bavljenja turizmom, što uvelike pridonosimarketingu same destinacije.

0