Select Page

Grad Rab je 9. studenog 2023. s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvojai Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost, odnosno, za Izgradnju postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenih sastavnica otpada na Sorinju, što je ujedno posljednja, IV. faza projekta sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Sorinj. Nositelj projekta i projektnih aktivnosti je Grad Rab, a bespovratna sredstava dodjeljuju se u iznosu od 859.722,26 eura. Vlastiti udio sredstava na projektu osiguran je zajednički od strane Grada Raba (75%) i Općine Lopar (25%) kako je utvrđeno međusobnim Sporazumom o izgradnji i korištenju zajedničkog postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala.

Riječ je o građevini za prihvat i pretovar prethodno razvrstanih sastavnica otpada na kojoj će se obavljati prihvat i ručno sortiranje otpadnog papira i kartona, plastike, tekstila i metala, odvojeno sakupljenog iz komunalnog otpada te prešanje i skladištenje baliranog otpadnog papira i kartona, plastike, tekstila i metala čime se povećava kvaliteta i vrijednost sirovina odvojeno sakupljenih iz komunalnog otpada koji nastaje na području Grada Raba i Općine Lopar. Radovi na građevini ukupne površine 917 m2 koja će obuhvaćati zgradu za zaposlenike, zgradu sortirnice, nadstrešnicu za skladištenje, prometnu i zelenu površinu odvijaju se na istočnom dijelu odlagališta za neopasni otpad.

Podsjetimo kako je Grad Rab zajedno s partnerom, Općinom Lopar, od 2018. godine do danas sklopio Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekteizgradnje pretovarne stanice, izgradnje reciklažnog dvorišta, sanaciju i zatvaranje postojećeg odlagališta i naposljetku, izgradnju sortirnice kao posljednje faze, u ukupnom iznosu od 4.81 milijuna eura (36.24 milijuna kuna), od čega bespovratna sredstva iznose 4.03 milijuna eura (30.36 milijuna kuna).Izgradnja sortirnice jedan je od preduvjeta za uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom, a provedbom ovog projekta nastoji se povećatistopa odvojeno prikupljenog otpada što pak smanjuje količine otpada na odlagalištima, kao i trošenje resursa za proizvodnju novih proizvoda, zatim smanjiti odlaganje otpada u okoliš, kao i smanjiti emisiju stakleničkih plinova.

Cilj provođenja sustava gospodarenja otpadom svakako je dugoročno očuvanje okoliša i planeta kao našeg zajedničkog i jedinog doma, a Rabu kao jednom od najzelenijih i najrazvedenijih otoka i poznatoj turističkoj destinaciji na Jadranu prioritet je očuvati prirodne ljepote te educirati njegove stanovnike o važnostiekološke osviještenosti za budućnost našeg otoka i nove generacije.

Rab se već sada svrstava u red gradova i općina koji u Hrvatskoj prednjače po postotku odvojeno sakupljenog otpada, a dovršetkom izgradnje sortirnice stvorit će se još bolji uvjeti za daljnja poboljšanja na tom planu.

0