Select Page

povijest raba

Višestoljetna hrvatsko-glagoljaška tradicija Raba

Rab je imao višestoljetnu hrvatsko-glagoljašku tradiciju koju “kruni” vrijedan rad posljednjega rapskog biskupa Ivana Petra Galzinje (1740-1822). Već kao mladi klerik rapske crkve istaknuo se kao vrstan poznavatelj i ljubitelj staroslavenskog jezika. Kao kanonika primicerija rimska ga Kongregacija De Propaganda fide poziva u Rima revidirati i pripremiti za tisak novi glagoljski Brevijar (Časoslov), koji je hrvatski kler dugo i željno očekivao. Taj Brevijar, plod njegova rada, bio je i tiskan u tiskari Kongregacije 1791. Bio je to ujedno i posljednji tiskani glagoljski brevijar.

0