Select Page

sjednice gradskog vijeća

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Raba – drugi dio

Naziv dokumenta Preuzimanje
Napomena – predmetni akti su objavljeni u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije” broj 34 od 29. rujna 2023. godine.
Zapisnik sa XV. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba – održane 02.08. i 21.09. 2023. Preuzmi
Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Raba Preuzmi
Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Raba za 2023. godine Preuzmi
Plan zaštite od požara Grada Raba Preuzmi
Odluka o donošenju usklađenog teksta Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Raba Preuzmi
Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja 17 – Supetarska Draga Preuzmi
Odluka o donošenju usklađenog teksta Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Raba Preuzmi

0