Select Page

sjednice gradskog vijeća

6. sjednica Gradskog vijeća

Naziv dokumenta Preuzimanje
Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Preuzmi
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja otpada Preuzmi
Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi Preuzmi
Odluka o imenovanju ravnateljice POU Rab Preuzmi

0