Select Page

Projekti

IZGRADNJA POSTROJENJA ZA SORTIRANJE ODVOJENO SAKUPLJENIH SASTAVNICA OTPADA NA SORINJU

Grad Rab je dana 09. studenog 2023. sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost: Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenih sastavnica otpada na Sorinju, NPOO.C1.3.R2-I1.02.0009
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisali su Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (Tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu NPOO-a), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Provedbeno tijelo) i Grad Rab (Korisnik).
Razdoblje provedbe Projekta je od 29. travnja 2020. do 29. ožujka 2025.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.275.852,00 EUR dok ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.288.174,66 EUR, a bespovratna sredstava dodjeljuju se u iznosu od 859.722,26 EUR.
Nositelj projekta i projektnih aktivnosti je Grad Rab.

 

Sve informacije vezane uz projekt bit će dostupne na Internet stranici Grada Raba.

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

0