Select Page

radna tijela

Komisija za obilježavanje obljetnica

Na temelju članka 35. stavak 3. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 22. Statuta Grada Raba i članka 20. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba, Gradsko vijeće Grada Raba, na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 12. srpnja 2021. godine, donijelo je Odluku o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za obilježavanje obljetnica, pripremu proslava i kulturnih manifestacija i za društvena priznanja.

Komisija za obilježavanje obljetnica, pripremu proslava i kulturnih manifestacija i za društvena priznanja ima predsjednika i četiri člana. Predsjednik komisije za obilježavanje obljetnica je Darko Štokić.

Predsjednik i članovi komisije biraju se iz redova vijećnika, te znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba.
Komisija utvrđuje programe obilježavanja obljetnica, proslava i kulturnih manifestacija tijekom godine povodom državnih blagdana, vjerskih blagdana i blagdana lokalnog obilježja, vrši pripreme i sudjeluje u realizaciji tih programa i u tom smislu surađuje sa sudionicima i tijelima gradske uprave, predlaže Vijeću osobe za dodjelu javnih priznanja Grada Raba, a u skladu sa Statutom Grada Raba i posebnom odlukom.

Dokumenti:

0