Select Page

sjednice gradskog vijeća

Materijal i poziv za 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba

Naziv dokumenta Preuzimanje
Poziv s prijedlogom dnevnog reda za XII. sjednicu Gradskog vijeća Preuzmi
Izvješće o radu gradonačelnika: VI. – XII. 2022. godine Preuzmi
Dostava materijala za XII. sjednicu GV-a Preuzmi
Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Mišnjak, k.č. 802-480 k.o. Barbat Preuzmi
Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Raba Preuzmi
Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Raba Preuzmi
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću u 2023. godini Preuzmi
Prijedlog Odluke o prodaji stana u zgradi izgrađenoj na k.č. zgr 111 k.o. Banjol Preuzmi
Zaključak Komisije i prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja u 2023. godini Preuzmi
Zaključak Mandatne komisije i prijedlog Odluke o prestanku mirovanja mandata člana Gradskog vijeća i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice člana Gradskog vijeća Preuzmi

0