Select Page

sjednice gradskog vijeća

2. sjednica Gradskog vijeća

Naziv dokumenta Preuzimanje
Gradska knjižnica – izvješća za 2020. godinu – zaključak GV-a

Preuzmi

Program za kulturu u 2021. godinu – I. ID

Preuzmi

Program za kulturu u 2021. godini – I. ID – tablica

Preuzmi

Program za sport u 2021. godini – I. ID

Preuzmi

Program za sport u 2021. godini – I. ID – tablica

Preuzmi

Odluka o sufinanciranju projekta rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole lvana Rabljanina Rab

Preuzmi

Zapisnik sa II. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba (06.08.2021.)

Preuzmi

 

0