Select Page

sjednice gradskog vijeća

Poziv i materijal za XI. sjednicu – drugi dio

Naziv dokumenta Preuzimanje
Poziv i dnevni red XI. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba

Preuzmi

Poziv i dnevni red XI. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba – drugi dio

Preuzmi

Obrazloženje proračuna za 2023. godinu

Preuzmi

Prijedlog Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2023. godinu

Preuzmi

Prijedlog Odluke o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2023. godinu

Preuzmi

Prijedlog Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2023. godinu

Preuzmi

Prijedlog Programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2023. godinu

Preuzmi

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Preuzmi

Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu

Preuzmi

Prijedlog Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2023. godinu

Preuzmi

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2023. godini

Preuzmi

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Preuzmi

Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini

Preuzmi

Prijedlog Odluke o korištenju javnih površina

Preuzmi

Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Raba za 2023. godinu

Preuzmi

Izvješće o stanju u prostoru Grada Raba za razdoblje 2017.-2020.-prijedlog-prosinac 2022.

Preuzmi

Izvješće o zaključcima analize zaprimljenih inicijativa u 2022. u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana

Preuzmi

Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Raba za 2022. godinu

Preuzmi

Prijedlog Izvješća o stanju u prostoru Grada Raba za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Preuzmi

 

0