Select Page

sjednice gradskog vijeća

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Raba – prvi dio

11. sjednica Gradskog vijeća - prvi dio

by Grad Rab

Naziv dokumenta Preuzimanje
Napomena – predmetni akti objavljeni su u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije” broj 43 od 16. prosinca 2022. godine. Poveznica
Zapisnik sa XI. sjednice Gradskov vijeća Grada Raba Preuzmi
Odluka o početku mirovanja mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Gradskog vijeća Preuzmi
II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu Preuzmi
II. izmjene Programa u sportu 2022. – tablica Preuzmi
II. izmjene i dopune Programa u kulturi 2022. – tablica Preuzmi
Odluka o razrješenju člana i izboru članice Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Raba Preuzmi
II. izmjene Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2022. godinu Preuzmi
II. izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2022.godinu Preuzmi
II. izmjene Programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2022. godinu Preuzmi
Odluka o porezima Grada Raba Preuzmi
Plan za zdravlje Grada Raba za razdoblje 2022-2025. godine Preuzmi
Druge izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2022. godinu Preuzmi
Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Raba u 2022. godini Preuzmi
II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu Preuzmi

0