Select Page

sjednice gradskog vijeća

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Raba

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Raba

by Gradsko vijeće

Naziv dokumenta Preuzimanje
Napomena – predmetni akti objavljeni su u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije” broj 20 od 5. lipnja 2023. godine. Poveznica
Zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba održane 25.05.2023. godine Preuzmi
Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju lokalne linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom prometu na relaciji Barbat-Rab-Barbat Preuzmi
I. izmjene i dopune Programa utroška turističke pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2023 Preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2022. godinu Preuzmi
Prve izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025 Preuzmi
Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022 Preuzmi
Zaključak o donošenju Financijskog izvješća i Izvješća o radu Gradske knjižnice Rab za 2022. godinu Preuzmi
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022 Preuzmi
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2023. godinu-tablica Preuzmi
I. dopune Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2023. godinu-tablica Preuzmi
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2023. godinu Preuzmi
I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu Preuzmi
Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. godinu Preuzmi
Odluka o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina Preuzmi
Zaključak o nedonošenju Urbanističkog plana uređenja 25 – Suha Punta(Kampor) (T21) Preuzmi
I. dopune Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2023. godinu Preuzmi

0