Select Page

sjednice gradskog vijeća

Konstituirajuća sjednica 12.07.2021.

Naziv dokumenta Preuzimanje
Izbor predsjednika Gradskog vijeća Grada Raba

Preuzmi

Izbor prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Raba

Preuzmi

Izbor drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Raba

Preuzmi

Odluka o naknadama vijećnika

Preuzmi

Komisija za statutarno-pravna pitanja

Preuzmi

Odluka Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

Preuzmi

Komisija za obilježavanje obljetnica

Preuzmi

Komisija za mjesnu samoupravu

Preuzmi

Komisija za suradnju s gradovima i općinama

Preuzmi

Poziv za konstiturajuću sjednicu Gradskog vijeća (12.07.2021.)

Preuzmi

 

 

0