Select Page

sjednice gradskog vijeća

Konstituirajuća sjednica – drugi dio

Naziv dokumenta Preuzimanje
Zapisnik sa konstituirajuče sjednice Gradskog vijeća Grada Raba (12.07. i 06.08.2021.)

Preuzmi

Odluka o nekorištenju prava prvokupa

Preuzmi

Odluka o raspoređivanju sredstava za 2021. godinu

Preuzmi

Prve izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna za 2021. godinu

Preuzmi

Izmjene Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta

Preuzmi

Program građenja za 2021. godinu – I. ID

Preuzmi

Odluka o ustrojstvu gradske uprave za 2021. godinu

Preuzmi

Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021. godinu

Preuzmi

Odluka o sukcesivnom pokriću manjka

Preuzmi

Izvršenje Plana razvojnih programa za 2020. godinu

Preuzmi

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu

Preuzmi

Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu

Preuzmi

 

0