Select Page

sjednice gradskog vijeća

Poziv i materijali za 2. dio Konstatirajuće sjednice

Naziv dokumenta Preuzimanje
Poziv za 2. dio Konstituirajuče sjednice Gradskog vijeća Grada Raba

Preuzmi

Odluka o ustrojstvu gradske uprave

Preuzmi

Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021.

Preuzmi

Prve izmjene i dopune Konsilidiranog proračuna za 2021.

Preuzmi

Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna za 2020.

Preuzmi

Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada raba za 2021. godinu

Preuzmi

Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za 2020.

Preuzmi

Izvršenje Konsolidiranog proračuna za 2020. – obrazloženje

Preuzmi

Odluka o raspodjeli sredstava za redovito godišnje financiranje Preuzmi
Prijedlog Odluke o nekorištenju prava prvokupa Preuzmi
Prijedlog Odluke o ustrojstvu gradske uprave Preuzmi
Izmjene Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednih zemljišta Preuzmi
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. Preuzmi
Prijedlog Odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz predhodnih godina Preuzmi
Prijedlog I. ID Programa gradnje za 2021. Preuzmi
Obrazac IZJS 12/2020 Preuzmi

 

0