Select Page

sjednice gradskog vijeća

Poziv i materijal za IV. sjednicu – drugi dio

Naziv dokumenta Preuzimanje
Poziv za drugi dio IV. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba (15.12.2021.)

Preuzmi

Druge izmjene i dopune konsolidiranog proračuna za 2021. godinu

Preuzmi

Druge izmjene i dopune konsolidiranog proračuna za 2021. godinu / obrazloženje

Preuzmi

Druge izmjene i dopune Konsolidiranog proraćuna za 2021. godinu / naslovnica i Zaključak gradonačelnika

Preuzmi

Druge izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021. godinu

Preuzmi

Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Raba za 2020. godinu

Preuzmi

Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća

Preuzmi

Odluka Turističkog vijeća TZ Grada Raba (06.12.2021.)

Preuzmi

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA RABA U KULTURI ZA 2021. GODINU

Preuzmi

Prijedlog II. izmjena Programa utroška dijela turističke pristojbe namjenjena poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2021. godinu

Preuzmi

Odluka o davanju suglasnosti – Sporazum za EU projekt Aglomeracija Rab, Sup. Draga i Lopar

Preuzmi

Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u 2021. godini

Preuzmi

Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu

Preuzmi

Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2021. godinu

Preuzmi

Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Preuzmi

Prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Preuzmi

Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2021. godinu

Preuzmi

Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa utroška spomeničke rente za 2021. godinu

Preuzmi

 

0