Select Page

sjednice gradskog vijeća

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Raba – drugi dio

Naziv dokumenta Preuzimanje
Zapisnik sa VII. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba – održane 27.04.2022. godine Preuzmi
Gradska knjižnica izvješća za 2021. godinu – Zaključak GV-a Preuzmi
Izmjene i dopune Statuta D. vrtića – Zaključak GV-a Preuzmi
Izmjena Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Preuzmi
Izmjene Odluke o raspoređivanju sredstava u 2022. godini Preuzmi
Izmjene Pravlnika D. vrtića – Zaključak GV-a Preuzmi
Izvršenje Programa građenja k. i. za 2021. godinu Preuzmi
Izvršenje Programa održavanja k.i. za 2021. godinu Preuzmi
Odluka – Ljubomir Pičuljan – Nagrada za životno djelo Preuzmi
Odluka – Sanjin Debelić – Nagrada 2022. Preuzmi
Odluka NZJZ – ispostava Rab – Plaketa 2022. Preuzmi
Odluka o početku mir. mandata čl. GV-a i početku obnašanja dužnosti zamjenice čl. GV-a Preuzmi
Odluka o razrišenju i izboru čl. Mandatne komisije Preuzmi
Odluka – suglasnost za dug. zaduženje Dundova Preuzmi
Prijedlog za suca porotnika za mladež – Zaključak GV-a Preuzmi
PZ Mišnjak – Odluka o raspisivanju otvorenog natječaja za prodaju zemljišta Preuzmi
Zaključak o usvajanju Izvješća o odbačenom otpadu za 2021. godinu Preuzmi

0