Select Page

sjednice gradskog vijeća

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Raba

Naziv dokumenta Preuzimanje
Zapisnik sa IX. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba, održane 21.07.2022. godine Preuzmi
Odluka o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja otpada Preuzmi
Odluka o prodaji zemljišta u PZ Mišnjak Preuzmi
Program građenja 2022. I. ID Preuzmi
Program kultura 2022. I. ID – tablica Preuzmi
Program kultura 2022. I. ID Preuzmi
Program održavanja za 2022. I. I Preuzmi
Program sport 2022. I. I – tablica Preuzmi
Program sport 2022. I. I. Preuzmi
Program utroška spomeničke rente za 2022. g., I. izmjene i dopune Preuzmi
Program utroška sredstava naknade I. I 2022. Preuzmi
Program utroška turističke pristojbe u 2022. godini I. Preuzmi
Prve izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna za 2022. godinu Preuzmi

0