Select Page

sjednice gradskog vijeća

Materijal i poziv za XVIII. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba

Naziv dokumenta Preuzimanje
POZIV i dnevni red XVIII. sjednice GV – 18.12.2023. Preuzmi
Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Raba za 2023. godinu Preuzmi
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2024 Preuzmi
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica Preuzmi
Proračunski dokumenti za 2024 Preuzmi
Program javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2024. godinu – tablica Preuzmi
Program javnih potreba Grada Raba u sportu za 2024. godinu-tablica Preuzmi
Prijedlog Zajedničke odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba i Izmjena i dopuna UPU 1 – Rab, Palit, Banjol Preuzmi
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu Preuzmi
Odluka o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2024. godinu Preuzmi
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini ekonomske cijene usluga u Dječjem vrtiću Pahuljica Rab Preuzmi
Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 4 – Banjol Preuzmi
Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu Preuzmi
Izvješće o zaključcima analize zaprimljenih inicijativa u 2023. godini za pokretanje postupka izrade i donošenja Prostornog plana Preuzmi
Prijedlog Zajedničke odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba i Izmjena i dopuna UPU 20 – Supetarska Draga Preuzmi
Amandmani gradonačelnika na Prijedlog Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2024. godinu Preuzmi
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića Pahuljica Rab od roditelja – korisnika usluga Preuzmi
Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2024. godini Preuzmi
Zaključak gradonačelnika, Prijedlog Odluke o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2024 Preuzmi
Program utroška turističke pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2024 Preuzmi
Prijedlog Programa utroška spomeničke rente za 2024. godinu Preuzmi
Prijedlog Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2024. godinu Preuzmi
Prijedlog Odluke o prodaji stana u zgradi izgrađenoj na k.č. zgr 111 k.o. Banjol Preuzmi
Prijedlog Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2024. godinu Preuzmi
OBRAZLOŽENJE proračunskih dokumenata za 2024. godinu Preuzmi
Konsolidirani proračun za 2024. godine i projekcije za 2025. i 2026. godinu Preuzmi
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024 Preuzmi
Zaključak gradonačelnika, Prijedlog Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2024 Preuzmi

0