Select Page

sjednice gradskog vijeća

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Raba – drugi dio

11. sjednica Gradskog vijeća - drugi dio

by Grad Rab

Naziv dokumenta Preuzimanje
Napomena – predmetni akti objavljeni su u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije” broj 48 od 30. prosinca 2022. godine.
Poveznica
Zapisnik sa XI. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba
Preuzmi
Izvješće o stanju u prostoru Grada Raba za razdoblje od 2017. do 2020. godine
Preuzmi
Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini Preuzmi
Odluka o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2023. godinu Preuzmi
Program javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2023. godinu-tablica Preuzmi
Odluka o korištenju javnih površina Preuzmi
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu Preuzmi
Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu Preuzmi
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Raba za 2022. godinu Preuzmi
Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Raba za 2023. godinu Preuzmi
Program javnih potreba Grada Raba u sportu za 2023. godinu-tablica Preuzmi
Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Raba za razdoblje od 2017. do 2020. godine Preuzmi
Program utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2023. godinu Preuzmi
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu Preuzmi
Program javnih potreba Grada Raba u sportu za 2023. godinu Preuzmi
Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Raba za 2022. godinu Preuzmi
Program javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2023. godinu Preuzmi
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Raba za 2023. godinu Preuzmi
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2023. godini Preuzmi
Program utroška spomeničke rente za 2023. godinu Preuzmi
Konsolidirani proračun Grada Raba za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu Preuzmi

0